Ovocné sady se nacházejí v katastru obce Žlutava okr. Zlín na prvních výběžcích pohoří Chřiby

a mají charakter rodinné farmy. S výsadbou bylo započato na podzim roku 1993 a v současnosti

je vysázeno 40ha několika ovocnými druhy.

Jsme členy ovocnářské unie ČR a členy svazu pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO)

Pro naše zákazníky pěstujeme jablka, meruňky, švestky, hrušky.

Naším cílem je vypěstovat kvalitní a hlavně zdravé ovoce, což vyžaduje uplatňovat celý soubor

opatření při výrobě, zejména silně omezit používání chemických přípravků. Přednost dáváme

mechanické a biologické ochraně ovoce před chorobami a škůdci. Před uvedením do prodeje

je ovoce v nezávislé a akreditované laboratoři podrobeno rozborům a doposud nebyly v našem

ovoci zjištěny žádné závadné nebo škodlivé látky.

Na naše ovoce je udělena ochranná známka SISPO.