SISPO

 

Svaz pro integrované systémy pěstování ovoceV integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zvláštním zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a technologických pěstitelských postupů. Základem integrovaných systémů pěstování ovoce je integrovaná ochrana rostlin, při které se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých činitelů pod hladinou škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů (rezistentní odrůdy, biologické a nechemické způsoby ochrany).

Ovoce pěstované podle zásad pro integrované pěstování je označeno ochrannou známkou SISPO. Ochranná známka je nepřenosná, může ji používat pouze podnik, kterému byla vydána a je jí možno označovat jen ovocný druh, pro který byla vydána. Přiděluje se jen tomu pěstiteli, který dodržuje stanovené zásady a směrnice SISPO minimálně 3 roky a splňuje všechny podmínky pro integrovanou produkci ovoce. Doba přidělení ochranné známky je jeden rok. V následujícím roce musí pěstitel právo používání ochranné známky znovu obhájit.